εὐσυνείδητος

εὐσυνείδητος
with a good conscience
masc/fem nom sg

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Look at other dictionaries:

  • ευσυνείδητος — η, ο (ΑΜ εὐσυνείδητος, ον) (για πράξη, εργασία κ.λπ.) αυτός που είναι αποτέλεσμα ευσυνειδησίας, που έχει γίνει με ευσυνειδησία, εντιμότητα και σοβαρότητα (α. «ευσυνείδητη εργασία» β. «εὐσυνείδητον πρᾱγμα») νεοελλ. εκείνος που έχει συνείδηση τών… …   Dictionary of Greek

  • ευσυνείδητος — η, ο 1. αυτός που έχει βαθιά συνείδηση των υποχρεώσεών του και των καθηκόντων του: Ευσυνείδητος υπάλληλος. 2. αυτός που προέρχεται από βαθιά συνείδηση των υποχρεώσεων: Ευσυνείδητη απόφαση …   Νέο ερμηνευτικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας (Новый толковании словарь современного греческого)

  • ευσυνείδητος — [эфсинидитос] εκ. добросовестный, совестливый …   Λεξικό Ελληνικά-ρωσική νέα (Греческо-русский новый словарь)

  • εὐσυνειδήτως — εὐσυνείδητος with a good conscience adverbial εὐσυνείδητος with a good conscience masc/fem acc pl (doric) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • εὐσυνείδητον — εὐσυνείδητος with a good conscience masc/fem acc sg εὐσυνείδητος with a good conscience neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • εὐσυνειδήτου — εὐσυνείδητος with a good conscience masc/fem/neut gen sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • εὐσυνειδήτους — εὐσυνείδητος with a good conscience masc/fem acc pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • εὐσυνειδήτῳ — εὐσυνείδητος with a good conscience masc/fem/neut dat sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • εὐσυνείδητοι — εὐσυνείδητος with a good conscience masc/fem nom/voc pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ευσυνειδητώ — εὐσυνειδητῶ, έω (Μ) [ευσυνείδητος] είμαι ευσυνείδητος, έχω αγνή συνείδηση …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.